Encamên lêgerînê
fisû zo/m kokarca (Mustela putorius)
fisûn m efsun, büyü
fisûnker nd/nt efsuncu, büyücü
fisûnkerî m efsunculuk, büyücülük
fisû ajaleke bêhnkirêt e
ajaleke bêhnkirêt e
fisû m. zoo. kuje n.