Encamên lêgerînê
firqûz rd şımarık
firqûzane h şımarıkça
firqûzî rd 1. şımarıkça 2. m şımarıklık * birayê min firqûziyan dike kardeşim şımarıklık yapıyor