Encamên lêgerînê
firma fîrma bz/m
fîrma bz/m
firmêsk m göz yaşı * firesk ji çavên wê hatin gözlerinden yaşlar aktı
firmêsk barandin göz yaşı dökmek, yaş akıtmak
firmêsk rijandin yaş dökmek
firmêskî rd lâkrimal (göz yaşıyla ilgili)
firmêskrêj rd/nd yaşartıcı, göz yaşartıcı * bombeya firmiskrêj göz yaşartıcı bomba
firmisk bnr firmêsk
firmêsk rondik, hêstir
(navdêr, mê) rondik, hêsir, ava çavan.
Bikaranîn: Bi taybetî di soranî de
firmêskrêj teqemeniyên rondikrêj
teqemeniyên rondikrêj
firm fîrma
hişk
req
sext
zeb
zexm
firman ferman.
firmêsk n. hesire, lilawe, hêstire, hîsre, hêsîre, hesre, hesîre, hêsîre, herse m.
firman vatinî, erk, kar, xebat
rêz. lêker, verb, fiîl
firmêsk rondik, hêsir, esrîn, ava ji çavan têt dema kesek digirî yan giriyê wê / wî têt