Encamên lêgerînê
firikandin (ii) m 1. ovma, ovuşturma 2. ovma (bir temizleyiciyle bir yeri veya bir şeyi kuvvetle sürterek temizleme) 3. çitileme, çitme 4. sürtme 5. ovalama, ufalama (ufak parçalara ayırma) 6. okşama
l/gh 1. ovmak, ovuşturmak 2. ovmak (bir temizleyiciyle bir yeri veya bir şeyi kuvvetle sürterek temizlemek) * şal baş bifirikîne pantolonu iyice ov 3. çitilemek, çitmek * cilan baş bifirikîne elbiseleri iyice çitile 4. sürtmek * pozê wî firikandin burnunu sürtmek 5. ovalamak, ufalamak (ufak parçalara ayırmak) 6. okşamak