Encamên lêgerînê
firikîn (i) m doğurma (kısrak doğum yapma)
l/ngh doğurmak (kısrak doğum yapmak)
firikîn (ii) m pırlama, uçuşma
l/ngh pırlamak, uçuşmak
firikîn (iii) m 1. dağılma 2. yayılma
l/ngh 1. dağılmak * dawet firikî düğün dağıldı 2. yayılmak
firikîn (iv) m 1. ovulma 2. çitilenme 3. ufalanma 4. sürtünme
l/ngh 1. ovulmak 2. çitilenmek 3. ufalanmak 4. sürtünmek
firikîn (v) m1. çalkanma 2. kasınma, kasılma (takallüs etme) 3. kramp girme
l/ngh 1. çalkanmak 2. kasınmak, kasılmak (takallüs etmek, organlar kasılmak) 3. kramp girmek
firikîn şebikîn, firk ketin, firbûn, fir bûn, pir bûn, pevfirîn, pev firîn, pişirin, pizirîn, surin, gelifîn, firidîn, firdikîn, herîşîn, şifirîn, hûrbûn, hewirîn, perisîn, merisîn, hûr bûn, hewirin, pijilîn, belavbûn, belav bûn, xwe badan, gêr bûn, tot bûn
firikîn lng. pisrugîyene, hurdîbîyene, ropirosîyene, pede bîyene, deferekîyene, pirosîyene
m. pisrugîyayis, hurdîbîyayis, ropirosîyayis, pedebîyayis, deferekîyayis, pirosîyayis n.