Encamên lêgerînê
fire têçûn, fire bz/m
têçûn, fîre bz/m
fire vermek fire dan, tê çûn *tütün kuruyunca fire veriyor gava ku titûn hişk dibe tê diçe
fîre dan, tê çûn * tütün kuruyunca fire veriyor gava ku titûn hişk dibe tê diçe
Tê çûn. Fîre dan.
firez 1. debr, bizar 2. çirpoz, ziyan (debra ku hîna nû zîl daye) 3. xozan, pirêze (zeviya ku debra wê hatiye hilanîn) m
1. debr, bizar 2. çirpoz, ziyan (debra ku hîna nû zîl daye) 3. xozan, pirêze (zeviya ku debra wê hatiye hilanîn) m
firebar rd uçabilir, uçucu
firefir h hapır hapır, hapır hupur
fireh rd 1. geniş (bol, dar karşıtı) * riya fireh geniş yol * pêlava fireh bol ayakkabı 2. geniş (içine alması gerekenden daha çoğunu alabilen) * odeya fireh geniş oda 3. geniş, ferah * maleke fireh ferah bir ev 4. geniş (kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın) 5. koca * çar pênc kes di vê salona mezin û fireh de winda bûbûn koca salonda bir avuç insan kaybolmuştu 6. rahat, sıkıntısız * tu rojên fireh bibînî, ak günler göresin
fireh bûn l/ngh 1. genişlemek * ode fireh bû oda genişledi 2. genişlemek (açılmak, bollanmak, bollaşmak) * sola wî fireh bû ayakkabısı açıldı
fireh fireh geniş, geniş, ferah ferah
fireh kirin l/gh 1. genişletmek 2. genişletmek, bollatmak, bollaştırmak
firehbar rd genişleyebilir, genişlemeli
firehbîn rd geniş görüşlü
firehbînî m geniş görüşlülük
firehbûn m 1. genişleme 2. genişleme (açılma, bollanma, bollaşma) 3. genişlik
firehbûnî m genişlik
firehbûyîn m 1. genişleme 2. genişleme (açılma, bollanma, bollaşma)
firehî bolluk, genişlik.
m 1. genişlik 2. genişlik, en (boy karşıtı, bir yüzeyrde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık) * firehiya qumaş kumaşın eni 3. bolluk, refah 4. ucuzluk, ferahî
firehî çêbûn düze çıkmak
firehîya pêlan fiz genlik
firehkar nd/nt genişletici
firehkarî m genişleticilik
firehker rd genişletici
firehkirî rd genişletilmiş
firehkirin m 1. genişletme 2. genişletmek, bollatmak, bollaştırmak
firehtî bnr firehî
firek m yudumluk
(an jî piçek) av rêtin küçük su dökmek, küçük aptesini yapmak
bir damla (çok az) * firek av jî nîn e bir damla su bile yok
firek av e bir içim su
firende nd 1. kuş, kuşlar 2. rd uçucu, tayyar (uçma özeliği ve yeteneği olan) 3. m uçurtma
firendetî m uçuculuk (uçma özeliği ve yeteneği durumu)
firendok m uçurtma
firengî alafranga.
fireqetî bnr firîqetî
firet m halı zemini
firexetî bnr firîqetî
fireyî m 1. genişlik 2. en (boy karşıtı)
fire bûn (lêker)(Binihêre:) fire
fire kirin (lêker)(Binihêre:) fire
fire- (Soranî) pêşgir, pirr-, gele-, multî-: fireneteweyî (pirrneteweyî, tişta ji gelek neteweyan yan endamên wan pêkhatî)
firebîn (navdêr, mê) dilfireh.
ji: fire +-bîn
firebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) fire
firebûnî (navdêr, mê) firehî, firehî.
ji: fire +-bûnî
firebûyî (rengdêr) (Binihêre:) fire
firedar (rengdêr) firehkar.
ji: fire +-dar
firefir dengê domdar ê ku ji awayê vexwarinê yî dengî tê
dengê domdar ê ku ji awayê vexwarinê yî dengî tê
firefir kirin bi awayekî dengî vexwarin
(lêker)bi awayekî dengî vexwarin
firefirkirin (navdêr)candar û mirov dengê firefirê ji devê xwe di hînnin
fireh 1. biber, ne kêmber 2. boş, pir, zehf *"mirî melûn nebe, di gorê de cî fireh e"
fireh bûn 1. belaş bûn 2. peraş bûn 3. zêde bûn 4. kêmber nebûn *"heke dil fireh be, rê jê re gelek in"
(lêker)belaş bûn , peraş bûn , zêde bûn , kêmber nebûn heke dil fireh be, rê jê re gelek in
fireh kirin (ji aliyê berahiyê ve) lê zêde kirin
(lêker)(ji aliyê berahiyê ve) lê zêde kirin
firehbûn (navdêr, mê) mezinbûna qebare, jiberêk hatin der, dema tiştfireh dibe, :cilik firehbûn
firehî 1. nekêmberî 2. boşî 3. pirî 4. zêdehî
(navdêr, mê) qiyasa firebûna tiştekî: Firehiya vê odeyê 6 metre ye. (Ev ode 6m fire ye.), firebûn, rewşa tiştên fire.
Herwiha: ferehî, feretî, fereyî, ferhetî, ferheyî, firetî, fireyî, ferhetî, ferheyî, frehî, fretî, freyî.
ji: fire + -hî yan fireh + -î
firehkirin (navdêr) jêkrakê şana tiştî ta fireh bi be, mezinkirin, :coya avê fireh bi ke!, :bêhina xwe fireh kir fireng (nejad n) ewrpayî
firekar (navdêr, mê) firehdar.
ji: fire +-kar
firekî (navdêr, mê) bi firehî.
ji: fire +-kî
firekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fire kirin
firekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) fire
firezan (navdêr, mê) zorzan.
ji: fire +-zan
fire agir
ar
pêt
agir
fire a salute silavdana pê topteqandinê.
fire department agirkûjîn
agirsongî
fireh (ad) wide, spacious
wide
open, wide, spacious.
wide
fireh kirin to widen
to flatten
v.t. to open
v.t. to open
fireh breit
geräumig
weit (breit)
firehbûn vergrößern
firehî Breite
firesat Chance
Gelegenheit
Möglichkeit
fireh rd. mat. hîra
rd. hîra, bol, fera, hera, ferah
fireh bûn lng. . hîra bîyene, bol bîyene, fera bîyene
firehbîn rd. hîravîn, hîradîyox, hîranîyadayox, hîravînitox
firehbûn m. hîrabîyayis, ferabîyayis n.
m. verhîrabîyayis, ferabîyayis, bolbîyayis n.
firehî m. hîrayîye, ferayîye, bolîye, hîrayênî m.
firehkirin lg. hîra kerdene, hîranayene, fera kerdene
firek av rêtin lg. . koçikê awe derisnayene, koçikê dastavî kerdene
firende m. perqiloçî, firende, perende n.
fireng rd. freng
firengî m. tip. frengî, frengzehmetî, frengzametî, fringzehmetî n.
firengî (n) frengi
firengzehmetî (n) frengi
firez (n) bakınız: firêze (n)
fire pir, gelek
fire- pir-, gele-: fireayînî pirolî, pirdînî, geledînî, firehizbî pirpartî, firekulturî pirçandeyî, pirkulturî
fireayînî pirolî, pirdînî
firebêj pirbêj, zêdeaxiv
firefir firefir, vexwarina fir bi fir û deng ji devê xwe anîn
pirepir, dengê berdewam yê çeng û baskan dema firinde / teyr difirin
firehizbayî pirpartîtî, pluralîzm
firehizbî pirpartî
fireneteweyî pirneteweyî, multînasyonal
fireyî pirî, gelekî, zêdeyî, mişeyî, zafî
firez qedîfe