Encamên lêgerînê
firîn uçmak.
l/ngh 1. uçmak (kuş, kanatlı böcek vb. içi) 2. uçmak (uçak ve benzeri için) 3. uçmak (gaz veya buhar durumuna geçmek) 4. uçmak (rüzgâr veya bir başka itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek) * îskele îşev firiyaye bu gece iskele uçmuş 5. uçmak (çok sevinmek) 6. uçmak (patlayıcı made ile parçalanmak) 7. uçmak (uçar gibi dalgalanmak, çok hızlı gitmek) 8. uçmak (hava yoluyla gitmek) 9. uçmak (dini inanışa göre ruhun ölümden sonra göğe yükselmesi) 10. kaçmak (boğazına kaçmak) * hewrik firiya qirika min boğazıma kırıntı kaçtı
firîn (i) m 1. uçma (kuş, kanatlı böcek vb. içi) 2. uçma (uçak ve benzeri için) 3. uçma (gaz veya buhar durumuna geçme) 4. uçma (rüzgâr veya bir başka itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitme) 5. uçma (çok sevinme) 6. uçma (patlayıcı made ile parçalanma) 7. uçma (uçar gibi dalgalanma, çok hızlı gitme) 8. uçma (hava yoluyla gitme) 9. uçma (dini inanışa göre ruhun ölümden sonra göğe yükselmesi) 10. kaçma (boğazına kaçma)
firîn (ii) l/ngh kırılma
l/ngh kırılmak
firîn dilê (yekî ) yüzüne gülmek (nesneler için, temiz yeni olmak)
firîn nav dilê (yekî) iç gıcıklamak, istek uyandırmak
firîn qirika (yekî) boğazına kaçmak
firînek m uçurum
firîngeh m 1. uçuş alanı 2. hava alanı
firînî m höpürtü
m höpürdetme
firînîkirin m hopurdatma
firîn/difire/bifire 1. perwazî esmên bûn 2. firawan hilfirîn 3. pekîn, pengizîn *"her teyr, bi baskên xwe difire"
firîna ezmanan (biwêj) gelekî şad bûn, gelekî hêrs bûn. bi wê nûçeyê biserketina azmûnê nîlay firî ezmanan. dêma ku bavê min buhayê wê bihîst, firiya ezmanan.
firîngeh firgeh
firgeh
firîn (bifire) to fly
firv.i. to jump, fly: Mûsa ji kêfan difire=Musa is jumping for joy
firîn abfliegen
Abflug
fliegen
Flug
firîn lng. . firdayene, raperayene, firayene, pirayene
firîn firîn, li hewa meşîn, li hewa hatin û çûn (t. bi saya / alîkariya çeng û baskan)