Encamên lêgerînê
fiqre 1. fıkra (nükteli, güldürücü hikaye, anekdot) 2. fıkra (gazetelerin veya dergilerin belirli sütunlarında genel başlık altında gündelik konuları bir görüş veya düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü) 3. fıkra (kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri)
fiqrebêj nd/nt fikracı (fıkra anlatan)
fiqrebêjî nd/nt fikracılık (fıkra anlatma)
fiqrenivîs nd/nt fikracı, fıkra yazarı
fiqrenivîsî m fikracılık, fıkra yazarlığı
fiqre m. qulqulike, merteloke, estanoke, fiqre, mesela m.
fiqrebêj m/n. qulqulikvatox, mertelokcî, meselavatox, fiqrecî n.
fiqrebêjî m. qulqulikvatoxîye, mertelokcîyîye, meselavatoxîye, fiqrecîyênî, mertelokcîyênî, qulqulikvatoxênî m.