Encamên lêgerînê
findiq bot/m 1. fındık (Corylus avellana) 2. fındık (bi ağacın ürünü)
findiqfiroş nd/nt fındıkçı (fındık satan)
findiqfiroşî m fındıkçılık
findiqvan nd/nt fındıkçı (fındık yetiştiricisi)
findiqvanî m fındıkçılık
findiq findiq, fisteq