Encamên lêgerînê
fikira (an jî ramana) xwe gotin1) görüş bildirmek, düşüncesini bildirmek 2) düşüncesini açmak
(an jî ramana) xwe derbirin düşüncesini bildirmek, fikir vermek
fikira (tiştekî) jê kir (birinden) bir şey ummak
fikira (tiştekî) kirin 1) düşünmek, akıl etmek, akıl erdirmek (ne olacağını önceden kestirmek) * min fikira ku dê mişterî ji qeysiyan re dernekeve kiribû kayısılara müşteri çıkmama ihtimalini düşünmüştüm 2) düşünmek (tasarlamak) * tu fikira çûnê dikî? yola çıkmayı düşünüyor musun
fikira (tiştekî) nekirin (bir şeyi) düşünmemiş olmak, hesaba katmamak 2) akıl erdirememek (veya ermemek)
fikira (yekî) hîn b?ûn (birinden) fikir (veya fikrini) almak
fikira (yekî) lê xera bûn (bir şey hakkından) kötü düşünmek
fikira (yekî) xerab bûn niyeti kötü olmak
fikira olî (an jî dînî) dinî düşünce
fikira sabit ps/nd sabit fikir, saplantı
sabit fikir
fikira xerab nd art niyet
fikira xwe (an jî ramana) aşkera kirin düşüncesini açıklamak
fikirandin m düşündürme
l/gh düşündürmek
fikirandin (lêker)ramandin, hizirandin, ponijandin.
ji: fikir +-andin
fikira sabît m. terewîyo sabît, îdefîks, fikiro sabît n.
fikira xerab m. nêto xirab, fikiro xirab, xirabnêt n.