Encamên lêgerînê
ferqî m ayırım
ferqî ketin (tiştekî) fark etmek (değişmek, başkalaşmak)
ferqî kirin ayırım yapmak
ferqî kirin nava (...) ayrı seçi yapmak
ferqî xistin nava (...) fark gözetmek, ayırmak * ez ferqiyê naxim nava zarokên xwe çocuklarımı birbirinden ayırmam
ferqînî m fark, ayırım
ferqî m. riyayîye m., arzîyîye m., ferqe m., nuans n., riyayênî m.
ferqînî m. riyayîye m., arzîyîye m., ferqe m., nuans n. , riyayênî m.