Encamên lêgerînê
feri 1. kitkîteyî, (tiştê ku bi detayan re têkildar e) 2. di dereceya duduyan de rd
1. kitkîteyî, (tiştê ku bi detayan re têkildar e) 2. di dereceya duduyan de rd
feribot feribot (vapora erebeyan) m
ferîbot (vapora erebeyan) m
ferih şên, bikêf, dilşad rd
şên, bikêf, dilşadrd
ferih fahur 1) di gure de bûn, di nav hebûnê de 2) bêderd û xem, bêderd û kul, dilrihet
1) di gurê de bûn, di nav hebûnê de 2) bêderd û xem, bêderd û kul, dilrihet
ferik (I) 1. varik (ji bo ya mê) m fêrik, ferxik, çêt, şelûfk (ji bo yê nêr) n 3. çeşîdek sêva kirkirpok nd (II) ferik, "tümgeneral" an jî "korge­neral"
ferik (i) 1. varik (ji bo ya mê) m fêrîk, ferxik, çêt, şelûfk (ji bo yê nêr) n 3. çeşîdek sêva kirkirpok nd
ferik (ii) ferîk, “tümgeneral” an jî “korgeneral”
feriklik ferîktî, generaltî m
ferîktî, generaltî m
fericandin m bakma, seyretmek, izleme
l/gh bakmak, seyretmek, izlemek
fericîn m bakılmak, seyredilmek
l/ngh bakılmak, seyredilmek
feridandin l/gh ufalamak
m ufalama
feridîn m ufalanma
l/ngh ufalanmak
ferihandin m ürkütme
l/gh ürkütmek
ferihîn m ürkme
l/ngh ürkmek
ferikan (i) m 1. sindirme, yaranma 2. özümlenme, özümsenme 3. biy özümleme
ferikan (ii) m dağıtma
ferikandî rd dağıtılmış olan
ferikandin (i) m 1. sindirme, sindiriş, hazmetme (yemek sindirme) 2. özümleme, özümseme
l/gh 1. sindirmek, hazmetmek (yemek sindirmek) 2. özümlemek, özümsemek
ferikandin (ii) m dağıtma (toplu durumda olan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırma veya ayırma)
l/gh dağıtmak (toplu durumda olan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak)
ferikî (i) rd sindirilmi, hazmedilmiş
ferikî (ii) rd dağılmış olan
ferikîn (i) m 1. sindirilme, hazmedilme 2. yaranma 3. özümlenme, özümsenme
l/ngh 1. sindirilmek, hazmedilmek 2. yaranmak 3. özümlenmek, özümsenmek
ferikîn (ii) m 1. dağılma (toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşma) 2. dağılma (parçalanarak yayılma, ufalanma) 3. darmadağın olma
l/ngh 1. dağılmak (toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak) * dîlan ferikî düğün dağıldı * mêr ferikîn aliyê dîwanê erkekler divan tarafına dağıldılar 2. dağılmak (parçalanarak yayılmak, ufalanmak) 3. darmadağın olmak
ferikîn (iii) m doğurma (kısrak için)
l/ngh doğurmak (kısrak için)
feriqandin bnr ferikandin (II)
feriqîn bnr ferikîn (II)
ferisan m 1. bozma 2. yıkma
ferisandî rd 1. bozuk, bozulmuş olan 2. yıkık
ferişandî (i) rd boğuk, boğulmuş olan
ferişandî (ii) rd sergilenmiş olan
ferisandin (i) m 1. bozmak (cihaz ve benzeri şeyleri kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma getirme) 2. yıkmak
l/gh 1. bozmak (cihaz ve benzeri şeyleri kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma getirmek) 2. yıkmak
ferişandin (i) m boğma
l/gh boğmak
ferisandin (ii) m çözme , halletme (sorun vb. şeyleri halletme)
l/gh çözmek, halletmek (sorun vb. şeyleri halletmek)
ferişandin (ii) m sergileme
l/gh sergilemek
ferisîn (i) m 1. bozulma 2. yıkılma
l/ngh 1. bozulmak 2. yıkılmak
ferişîn (i) m boğulma
l/ngh boğulmak
ferisîn (ii) m çözülme, halolma
l/ngh çözülmek, halolmak
ferişîn (ii) m sergilenme
l/ngh sergilenmek
ferixandin m aksırtma (köpekler için)
l/gh aksırtmak (köpekler için)
ferixîn m aksırma (köpekler için)
l/ngh aksırmak (köpekler için)
fericîn (lêker)temaşe kirin. Tewîn: -feric-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌رجین
fericîn/diferice/biferice temaşe kirin
ferikandin xunaftin, gewrandin, anabolîzm, belavkirin, feşkilandin, felişandin, feşilandin, xilxilandin, teriqandin, firikandin, feşilkirin, faşil kirin, dehandin, herîsandin, mehandin mehikandin, gewirandin, givirandin, xunifandin, hezm, pelandin, bişaftin, givêrandin, mehandin, hezm kirin, hemilandin, pelate kirin, werkirin, şêlandin, cihê kirin
ferikîn (lêker) belav bûn, bidawîhatin Mînak:Dawet ferikî berbûk hetikî
ji: http://www.lotikxane.com/arsiv 2032.htm. Tewîn: -ferik-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌رکین
ferikîn/diferike/biferike 1. ji hev belav bûn 2. tarovaro bûn
ferikîyayene (Zazaki) (lêker) firikîn
feriknayene (Zazaki) (lêker) firikandin
feriknîyayene (Zazaki) (lêker)hatin firikandin
ferisandî (rengdêr) terabe, xerabe, xerabûyî.
ji: ferisand + -î
ferişandin feşirandin, xendiqandin, xerxandin, xeliqandin, vexeniqandin, pêşandan, feraşkirin, pêşan dan, feraş kirin, teşhir kirin, ferişîn, kur kirin, teraş kirin, îsandin
ferisandin (lêker) tehlîl kirin, dahûrîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌رساندن
ferisandin/diferisîne/ biferisîne tehlîl kirin, dahûrîn
ferişîn xeniqîn, fetisîn, feşirîn, xendiqîn, xerdiqîn, vexeniqîn, teribîn, xerabûn, xirbûn, ferişandin, kur kirin, teraş kirin, îsandin
ferişte milyaket, melek
milyaket, melek
ferixîn (lêker)(navdêr, mê) bêhnijîn, pirkiyan, pirkeyin, pişkîn, pijmîn, hilpişkîn, fişkîn, pişmîn, firijîn. Tewîn: -ferix-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌رخین
ferisandin (v) to analyze, to construe; (n) analysis
ferişte (m.) angel
ferişte Engel
ferişteh Engel
feriz kirin aufnötigen
aufzwingen
belasten
erzwingen
obliegen
verpflichten
zwingen
ferikandin lg. . hemelnayene, feriknayene, hezm kerdene, hezmnayene
m. hemelnayis, feriknayis, hezmkerdis, hezmnayis n.
lg. vila kerdene, çarç kerdene, axme kerdene
m. vilakerdis, çarçkerdis, axmekerdis n.
ferikîn m. hemelîyayis, ferikîyayis, hezmbîyayis, hezmîyayis n.
lng. . hemelîyene, ferikîyene, hezm bîyene, hezmîyene
ferisandî rd. xirabe
ferisandin lg. çareser kerdene, safî kerdene, hal kerdene
lg. pê nîsandayene, teshîr kerdene
m. pênîsandayis, teshîrkerdis n.
ferisîn lng. . xirab bîyene, xirabîyene
m. xirabbîyayis n.
lng. . xeneqîyene, fetesîyene, fatasîyene
m. xeneqîyayis, fetesîyayis n.
feriste m. dî n. ferista, meleke, milakete m.