Encamên lêgerînê
ferd (ii) n 1. fert, birey (kendine özgü niteliklerini yetirmeden, bölünmeyen varlık) 2. man fert, birey (bir türün kapsamı içene giren varlık) 3. sos fert, birey (toplumları oluşturan insanların her biri) 4. psî fert, birey (kendine özgü ayırıcı özelikleri olan)