Encamên lêgerînê
feqet g 1. fakat (çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlar) * xwarin hindik e, feqet bitehm e yemek az, ama lezetli 2. fakat (uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarar) * hûn dibêjin ku ez dê sibehê werim, feqet ez dê ne li malê bim yarın geleceğim diyorsunuz, ama ben evde bulunmayacağım 3. fakat (beklenmeyen sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlar) * ez têkilî vî karî bûm, fakat poşman im ben bu işe karıştım, ama pişmanım
feqet (hoker) tenê, bes, lê, belê, lêpa, welê, ema, dîsan jî, lêkin, lakin.
ji: ji erebî فقط
feqet b. labelê, la, çikoke, labrê, lê, feqet, e m., lakîn, lavrê