Encamên lêgerînê
fendek nd/nt düzenbaz, hilebaz, hileci, oyunbaz
fendekî rd 1. hilebazca, düzenbazca 2. m düzenbazlık, hilebazlık, hilecilik