Encamên lêgerînê
felç kûd, falinc, şel, şil, şeple, şehitî, şelal, pejle, şal, felec, şat, qorimî, şeht, felç, fecr m
kûd, falinc, şel, şil, şeple, şehitî, şelal, pejle, şal, felec, şat, qorimî, şeht, felç, fecrm
felç etmek 1) şehitandin, felç kirin 2) şehitandin, lepikandin (mec)
1) şehitandin, felc kirin 2) şehitandin, lepikandin (mec)
felç inmek felç (fecr) lê ketin, fecrî bûn
felç (fecr) lê ketin, fecrî bûn
felç olmak şehitî bûn, şeht bûn, şehitîn, kûd bûn, şeple bûn, şel bûn, qorimî bûn, felç bûn, fecr bûn, pej­le bûn
şehitî bûn, şeht bûn, şehitîn, kûd bûn, şeple bûn, şel bûn, qorimî bûn, felç bûn, fecr bûn, pejle bûn (bir iş)
felçe uğramak şehitîn, lepikîn, kûd bûn, felç bûn (nîvcomabûna karekî, lihevketina karekî, astengderketina li pêşiya tiştekî, nemeşîna karekî) *yağmur yağın­ca trafik felce uğradı baran barî trafik felç bû (mec)
şehitîn, lepikîn, kûd bûn, felç bûn (nîvcomabûna karekî, lihevketina karekî, astengderketina li pêşiya tiştekî, nemeşîna karekî) * yağmur yağınca trafik felce uğradı baran barî trafîk felc bû (mec) (bir işI)
felçe uğratmak (karek) felç kirin, şehitandin, lepikandin
felçli şehit, qorim, kûd, falinc, şel, şeple, şeht, pejlok, pejlebûyî, fecrî, felç, şil û şat, şil û şeht rd
şehit, qorim, kûd, falinc, şel, şeple, şeht, pejlok, pejlebûyî, fecrî, felç, şil û şat, şil û şeht rd
felç bnr felc
felç bûn l/ngh 1. felç olmak (bir iş) felç olmak, felce uğramak * baran barî trafîk felc bû yağmur yağınca trafik felce uğradı (yek)
felç bûn kir (birini) komalık etmek (çok dayak atmak)
felçbûn m 1. felç olma 2. (bir iş) felç olma, felce uğrama
felçbûyîn m 1. felç oluş 2. (bir iş) felç oluş, felce uğrama
felç felç (n)
felç olmak felç bîyene