Encamên lêgerînê
fehşikî rd/h fahişçe
fehşikî bûn l/ngh sapıtmak, aşırıya kaçmak
fehşikîbûn m sapıtma, aşırıya kaçma