Encamên lêgerînê
fehîtokî rd çekingence, çekingen gibi
fehîtokî bûn l/ngh çekingenleşmek
fehîtokîbûn m çekingenleşme
fehîtokîtî m çekingenlik