Encamên lêgerînê
fehît m 1. utanma, ayıp 2. utanç
fehîtayî m utanma
fehîtok rd çekingen
fehîtokane h çekingence
fehîtokî rd çekingence, çekingen gibi
fehîtokî bûn l/ngh çekingenleşmek
fehîtokîbûn m çekingenleşme
fehîtokîtî m çekingenlik
fehît (f.) shame
fehîtkar (adj.) shy, shameful
fehîto (adj.) shy