Encamên lêgerînê
faq m 1. fak, tuzak, kapan (yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen) 2. mec tuz(birini güç veya tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen)
faq (i) n apış * faqê xwe fireh kir apışını açtı
faq danîn tuzak kurmak
faq vedan tuzak kurmak, kapan kurmak
faq vegirtin tuzak kurmak
faqa guran nd kurt kapanı
faqe m fak, tuzak, kapan
faqik m fak, küçük tuzak
faq kurteya pirsên pir tên pirsîn
faq (frequntly asked questions) PPP pirsên pirrtir tên pirsîn
faqe m. dafike, dame., deke, feqe, dome m.
faq bacak
(n) bakınız: paq (n)
faqe xefik, tepik, faqe, dav, davik