Encamên lêgerînê
fal, fehl nd 1. damızlık * hespê fal damızlık at 2. m aşım (atın dişisiyle çiftleşmesi) 3.rd küsnümüş tek tırnaklı hayvan halı * ker fal bûye eşek küsnümüş
m fal
fal, fehl a destan el falı
fal, fehl a xêrê falıhayir
fal, fehl vegirtin fal açmak