Encamên lêgerînê
fıtık taqur, fetq, berq, gunek, gunok (ev peyvên 'gunek û gunok'ji bo yê kuji hêlika xwe ve taqurî ye tê gotin) bj/m
taqur, fetq, berq, gunek, gunok (ev peyvên Ôgunek û gunok’ ji bo yê ku ji hêlika xwe ve taqurî ye tê gotin)bj/m
fıtık olmak 1) taqurî bûn, gunekî bûn, fetqoyî bûn 2) tengezar bûn, tengav bûn (mec)
1) taqurî bûn, gunekî bûn, fetqoyî bûn 2) tengezar bûn, tengav bûn (mec)
fıtıklı taqurî, berqoyî, fetqoyî, gunokî, gu­nekî (ev 'gunekî û gunokî'ji bo kesê kuji hêlikên xwe ve fetqoyî ne tê gotin) rd
taqurî, berqoyî, fetqoyî, gunokî, gunekî (ev Ôgunekî û gunokî’ ji bo kesê ku ji hêlikên xwe ve fetqoyî ne tê gotin) rd
fıtık wir (n), fitiq (n)