Encamên lêgerînê
fît kir (birine) fit vermek (veya sokmak)
fît kirin kışkırtmak.
fît kirin (i) l/gh 1. fitlemek, kışkırtmak, tahrik etmek 2. teşvik etmek
fît kirin (ii) l/gh 1. devirmek, haklamak, silip süpürmek, yiyip bitirmek (bütünüyle içmek veya yemek) * nanek fît kir bir ekmeği hakladı * bi tena serê xwe şûşeyek araq fît kir bir şişe rakıyı tek başına devirdi 2. diplemek (dibine kadar içmek)
fît kirin (iii) l/gh kapamak, kapatmak (karşılamak, denk getirmek) * ev îkramiye dê deynê min fît bike bu ikramiye borcumu kapar
fît kirin (iv) l/gh pür dikkat kesilmek, kulak kabartmak * guhê xwe fît kir kulağını kabartı
fît kirin [I] 1. (guh) bel kirin 2. çik rakirin li ser piyan [II] 1. deynê xwe dan 2. (di qimarê de) ji hevrikê xwe birin û tiştek di tûrê wî de nehiştin
(lêker) (guh) bel kirin, çik rakirin li ser piyan, deynê xwe dan, (di qimarê de) ji hevrikê xwe birin û tiştek di tûrê wî de nehiştin
fît kirin Angst einjagen
aufscheuchen
in Unruhe versetzen
fît kirin lg. per kerdene, fît kerdene, tiz kerdene, kis kerdene, qurdî kerdene, gij kerdene