Encamên lêgerînê
ex m hınkırma
ex kirin l/gh hınkırmak
exik m hınkırma
exkirin m hınkırma
exlamûr ıhlamur.
exlaq n 1. ahlâk 2. fel ahlâk, etik 3. huy
exlaq lê bûn ahlâk sahibi olmak, ahlâklı olmak
exlaq lê tune bûn ahlâksızı olmak, ahlâksızın teki olmak
exlaqbaş rd iyi ahlaklı, ahlaklı
exlaqdar rd ahlâklı
exlaqdarî m ahlâklılık
exlaqê (yekî) ne xweş bûn huysuz olmak
exlaqê hev hilanîn üzüm üzüme baka baka kararır
exlaqekî pîs lê bûn 1) ahlâksızın teki olmak 2) kötü bir huya sahip bulunmak
exlaqî rd ahlâkî, etik
exlaqîtî m 1. ahlâkîlik 2. fel törelcilik, moralizm
exlaqnas nd/nt ahlâkçı
exlaqnasî sos/m ahlâk bilimi, etik
exlaqnexweş rd huysuz
exlaqnexweş bûn huysuz olmak
exlaqnexweşî m huysuzluk
exlaqpak rd iyi ahlâklı, temiz ahlâklı, onat,
exlaqpakî m iyi ahlâklılık, temiz ahlâklılık
exlaqparêz nd/nt ahlâkçı (herşeyi ahlâk açısından değerlendiren)
exlaqparêzî fel/m ahlâkçılık
exlaqxweş rd iyi ahlâklı, iyi huylu
exlaqzan nd/nt ahlâkçı
exlaqzanî sos/m ahlâk bilimi, etik
exleb rd ekseri
exlewîk m tava
exme rd/h epey, çok, bol
exnî m yahni
exte n burulmuş at, iğdiş at
exte kirin l/gh burmak, hadım etmek
extekirin m burma, hadım etme
exter m yıldız
exterem n ganimet at
extexane m iğdiş edilmiş at tavlası
extirme (i) n beygir, iğdiş edilmiş at
extirme (ii) rd savaşta kazanılan
extiyar rd 1. ihtiyar, yaşlı (yaşı ilerlemiş) 2. nd ihtiyar, yaşlı (yaşı ilerlemiş kimse)
extiyar bûn l/gh 1. ihtiyarlanlmak, yaşlanmak 2. ihtiyarlanmak (ihtiyar görünüşünü almak)
extiyarbûn m 1. ihtiyarlanma, yaşlanma 2. ihtiyarlanma (ihtiyar görünüşünü alma)
extiyarbûnî m ihtiyarlık, ihtiyarlanma
extiyarbûyîn m ihtiyarlayış, ihtiyarlanma, yaşlanma
extiyarî m ihtiyarlık, yaşlılık
extiyarkirin m ihtiyarlatma
l/gh ihtiyarlatmak
extiyarok nd/rd ihtiyar, yaşlı, yaşlıca
extiyarokî rd ihtiyarca, yaşlıca
exturme bnr axte
exwî nd Ahi
exwîtî m Ahilik
ex kirin belxem ji devî avêtin derve
(lêker)belxem ji devî avêtin derve
exik belxem
belxem
exkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ex kirin
exkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ex
exlaq 1. sinc 2. xwî û xislet 3. serinc 4. taybetmendî *"çiya diguhere, lê exlaq naguhere"
(navdêr, nêr) sinc, rewişt, moral, etîk, rêç û qeydên reftarê.
Herwiha: ahlaq, axlaq, ehlaq.
Bide ber: aqil, namûs, nirx, reftar, rûmet, şeref.
ji: Ji erebî.
: bêexlaq, bêexlaqî, biexlaq, biexlaqî, exlaqdar, exlaqdarî, exlaqî, exlaqnas, exlaqnasî, exlaqparêz, exlaqparêzî, exlaqperist, exlaqperistî, exlaqzan, exlaqzanî
exlaqdar (rengdêr) bisinc, birewişt, bimoral, bietîk.
ji: exlaq + -dar.
: exlaqdarî exlaqdarîtî exlaqdartî
exlaqdarî (navdêr, mê) rewşa exlaqdarbûnê.
ji: exlaqdar + -î
exlaqî (navdêr, mê) manewî, arişî, ruhî, canî, giyanî, moralî, psîkolojî, sincî, rewşa exlaqbûnê.
ji: exlaq + -î
exlaqnas (navdêr, mê) sincnas, sinczan.
ji: exlaq +-nas
exlaqnasî (navdêr, mê) sincnasî, sinczanî, exlaqzanî, etîk, sinenasî, rewiştî, exlaqî.
ji: exlaq +-nasî
exlaqparêz (navdêr, mê) sincparêz.
ji: exlaq +-parêz
exlaqzanî (navdêr, mê) sincnasî, sinczanî, exlaqnasî, etîk, sinenasî, rewiştî, exlaqî.
ji: exlaq +-zanî
exlewik tawe
tawe
exreb (navdêr) dûpişk.
Herwiha: eqreb.
ji: Ji erebî
exrînî (navdêr, mê) berî xwarina ti tiştekî: Min spêdê ji exrînî du perdaq av vexwarin. (Berî ku ez ti tiştî bixwim, min du perdaq av vexwarin.).
Hevwate: xirînî, xurînî.
ji wêjeyê: Di bernameya Rojîname ya TRT 6 de roja 15.1.2009 bi berfirehî li ser obezîteyê hat peyivîn.
exte hespê xesandî
(rengdêr) hespê xesandî, bargîr.
Herwiha: êxte, ixte.
Bikaranîn: Lêker: exte kirin Navdêr, extekirin Rengdêr: extekirî.
ji wêjeyê: Exte: hespê nêr ê xesandî ye. Dema hespek xesandî be dibe exte..
: extekar, extekarî, exteker, exteyî
exte kirin (lêker)(Binihêre:) exte
extebot heştpê
extekarî (navdêr, mê) rewşa extekarbûnê.
ji: extekar + -î
exteker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê exte dike.
ji: exte + -ker
extekirî (rengdêr) (Binihêre:) exte
extekirin (navdêr)(Binihêre:) exte
exteramar (navdêr) stêrnas.
ji: exter + amar anku stêrjimêr/stêrhejmêr, hevreha farisî اخترآمار (exteramar)/اخترمار (extermar), pehlewî exteramar/extermar, jiari, binere exter û hejmar.
exterî (navdêr, mê) rewşa exterbûnê, stêrî.
ji: exter + -î
exteyî (navdêr, mê) rewşa extebûnê.
ji: exte + -î
extirme xenîmet
(navdêr) xenîmet, talan, dîl, esîr, girtî
exustos (navdêr, mê) tebax, gilavêj, ab
exact rast
exaggerate nepixandin
exam ezmûn
ezmûn
example mînak
nimûne
wekok
mînak
excellent nuwaze
serkeftî
gelek baş, bêqisûr 2. raser, di ser re. excellently: bêkêmasîyî, bêqisurî
except der
exception awarte
exceptional awarte
exchange danûstandin kirin, pevguhertin
excitement zîz
exclaim ji nişka ve qêrîn kirin, diyarkirina şaşwaziya xwe, bi hêrsî gotin
excuse lêborîn
lêborîn xwesttin
hincet, mazeret
execute encamdan
exempt jêbexş., cudagirtî, awerte.
exercise kiryar
exhaust betilandin
exhausted betilî
exhaustion betilîn
exhibit mêrandin
exhibition pêşangeh
exile sirgûn
exist jiyîn
existence jîn
exit derketin
derketin (derkeve)
exotic biyanî
expect bendeman
payîn
jovan kirin, li bendê man, hêvî kirin 2. (zimanê devkî) zen kirin, hezr kirin.
expedient guncaw
expel derkirin, qewirandin, derkirin, kirin der, derêxistin, derxistin, veder kirin.
expend serf kirin, xerc kirin
expendable yê ku dikare were xerc kirin 2. (ask.) ya ku dikare were feda kirin
expenditure lêçûn
expense lêçûn
mesref, buha.
mesref
expensive biha
giranbiha
biha
expensiveness bihabûn
experience ceribandin
dinyadîtin
tecrube
tecrûbe
experiment ezmûn
expert jêhatî
pispor
pispor
expertise ezmûnî
pisportî
expiration dawî
kuta
kutahî
talî
expire Xilasbûn , qedîyan, Xilasbûna wext 2. Bêhndan 3.mirin,dayîna nefesa dawî Expiratory têkilî Bêhndanê.
explain amajekirin
daxuyandin
diyarkirin
dûpatkirin
şîrove kirin
explode Teqîn. Parçe kirin, ji hev veqetandin.
explosion teqîn
teqîn
export hinarde
expose mêrandin
exposed vekirî
exposed Dûçar
exposition pêşangeh
exposure vekirî hiştin (di emeliyatan de, qada emeliyatê vekirin ku were dîtin), dûçarî (tiştekî) hiştin,/merûzî tiştekî kirin (weke mînak dermanek berdan laşê mirov), poz (wênekêşî), enî, di radyolojiyê de pîvana mîxtara radyasyona îyonîze ku li nexweş hatiye tetbîqkirin.
express îfade kirin
extend dirêjbûn
dirêjkirin
extend operations kirin holka livîn an karî.
extensor (anat.) vekirox, ekstensor.
extent pêgeh
exterior derveyî
external derveyî
extinguish temirandin
extract jê derêxistin (jê derbêxe)
extraordinary ecêb
extraterrestrial Ji dinyayek din hatî, ji derveyî dinyayê, ne ji vê dinyayê
extrinsic derveyî
exuberate coşîn 2. pingurîn, biadan bûn, zêde zêde peyda bûn.
exakt kîp
exemplar çal
çel
çil
nimûne
wekok
exerzieren talîm
telîm
existenz bûn
bûyîn
hillik
jiyîn
kesîbtî
existierend mewcûd
mewicî
exkremente
experimentieren ceribandin
experte hosta
pispor
şareza
expertin pispor
explodieren pekîn
teqandin
teqiyan
teqîn
explosion teq
teqîn
explosion machen teqandin
explosiv teqemenî
extra cuda
qestana
qestena
extrahieren derxistin
exzellenz cenab
exzessiv bêhed
exterme Beute
extirme Beute
extîyar glücklich
exturme Beute
ex m. ax, belxem, axî n.
exik m. kuxike, kixike, kulhe, kulxike, kilhe m.
exlamûr m. bot. exlamûr, îhlamûr, êxlamûr, ehlamûr, exlamor n.
exlaq n. exlaq, xuset, xeslet, xuyset n.
exlaqnasî m. xuysetsinasîye, exlaqzanîye, exlaqnasîye, etîk m.
exlewîk m. tawike m.r miqî n., tawe m., qanzik n., miqilik n., miqlê n.
exmaq rd. bom, gêj, sersem, tîn, dengeser, exmaq, bomik, budela, munqis, deng, bud
exmeq rd. bom, gêj, sersem, tîn, dengeser, exmaq, bomik, budela, munqis, deng, bud
exmeqî m. bomîye, tînîye, sersemîye, gêjîye, dengeserîye, budelayîye, munqisîye, exmaqîye, budelayênî, tînênî, gêjênî, sersemênî, exmaqênî, dengîye m.
exmeqî bûn lng. bom bîyene, gêj bîyene, sersem bîyene, tîn bîyene, dengeser bîyene, exmaq bîyene, budela bîyene
exmeqîbûn m. bombîyayis, tînbîyayis, gêjbîyayis, sersembîyayis, dengeserbîyayis, budelabîyayis, exmaqbîyayis n.
exte n. zoo. exte, êksim, êxte n.
exterme n. extir m., êxtirme n.
extîyarî m. kokimîye, kalîye, pîrîye, extîyarîye, kalênî, kokimênî m.
extîyarokî rd. kokimkî, kalkî, pîrkî, extîyarkî