Encamên lêgerînê
eware avare.
rd 1. avare, aylak (işsiz, boş gezen) 2. işsiz, boş, işsiz güçsüz * ez deh rojan eware gerîm on gün boş gezdim 3. mec serseri 4. mec yaramaz (şey) 5. oyalama
eware bûn l/ngh 1. başıboş olmak 2. işinden alıkonulmak, oyalanmak 3. aksamak (bir iş gereği gibi yürümemek)
1) işinden alıkonulmak 2) başı boş olmak 3) oyalanmak
eware eware gerîn başıboş dolaşmak
eware eware ji xwe re gerîn işsiz güçsüz dolaşmak
eware kirin l/gh 1. başıboş etmek 2. işinden alıkoymak, oyalamak, uğraştırmak (iş yapılırken birini uğraştırmak) 3. aksatmak
1) işinden alıkoymak 2) oyalamak
ewarebûn m 1. başıboş olma 2. işinden alıkonulma, oyalanma 3. aksama (bir iş gereği gibi yürümeme)
ewarebûyîn m 1. başıboş oluş 2. işinden alıkonuluş, oyalanış 3. aksayış (bir iş gereği gibi yürümeme)
ewareker rd 1. oyalayıcı 2. aksatıcı
ewarekirin m 1. başıboş etme 2. işinden alıkoyma, oyalama, uğraştırma (iş yapılırken birini uğraştırma) 3. aksatma
ewaretî m 1. aylaklık, başıboşluk 2. işsizlik
ewaretî kirin l/gh aylaklık etmek
ewaretîkirin m aylaklık etme
eware bêkêr û yax
eware bûn bêkêr û yax bûn
(lêker)bêkêr û yax bûn
eware faul
geschwächt
träge
eware bûn abgelenkt sein
gestört sein
eware kirin abbringen
abhalten
ablenken
aufgeben
den Heimatlosen machen
den Landstreicher machen
herumstrolchen
herumvagabundieren
nachlassen
verlassen
vernachlässigen
eware rd. gewende, berdos, aware, gêrende, betal, sutal, abare, tiral, serburd, berdues
eware bûn lng. heware bîyene
eware kirin lg. . edelnayene, egle kerdene, xecelnayene, heware kerdene, vindarnayene, vindernayene
ewarekirin m. vindarnayis, edelnayis, eglekerdis, xecelnayis, hewarekerdis, edilnayis n.
ewaretî m. gewendeyîye, berdosîye, sutalîye, betalîye, tiralîye, gewendênî, sutalênî, tiralênî m.
ewaretî kirin lg. . gewendeyîye kerdene, berdosîye kerdene, awareyênî kerdene, sutalîye kerdene, betalîye kerdene
eware (n) avare, aylak
eware bîyene (gitmek veya gelmek suretiyle) zahmet etmek, zahmete girmek, zahmete katlanmak Eware mebe. (Zahmet etme.)
eware kerdene (gitmesine veya gelmesine neden olmak suretiyle) zahmet vermek
ewareyê bakınız: ewareyî (m)
ewareyey (m) bakınız: ewareyîye (m)
ewareyî (m) avarelik, aylaklık
ewareyîye (m) avarelik, aylaklık