Encamên lêgerînê
ev bark 1) mal û hal, mal û melal, mala û malat, xan û man 2) malbat, zar û zêrç
1) mal û hal, mal û melal, mala û malat, xan û man 2) malbat, zar û zêrç
ev bark sahibi yapmak bi mal kirin
bi mal kirin
Bi mal û milk kirin. (Yek) kirin xweyî mal û milk.
ev bark yıkmak mala xelkê xera kirin, destê jin û mêr ji hev kirin