Encamên lêgerînê
eskerkî rd/h askerce, askervari * silaveke eskerkî da askerce bir selâm verdi