Encamên lêgerînê
ertragen bihêzkirin
keşan
kêşan
kişandin
ragirtin
tehmûl kirin
temul kirin
temûl kirin
xwe girtin
xwe liber...girtin