Encamên lêgerînê
erd û esman bûn yek 1) dünya yıkılmak * ji ber ba û tofanê erd û esman bûn yek rüzgâr ve fırtınadan dünya yıkıldı 2) gözü bir şeyi görmemek (çok sinirlenmek) * hingî hêrs bû erd û esman li ber çavê wê bûn yek o kadar sinirlenmişti ki gözü hiç bir şeyi görmüyordu