Encamên lêgerînê
endezyar nd/nt mühendis * endezyarê çandiniyê tarım mühendisi
endezyarane h mühendisce
endezyarê daristanê nd/nt ormancı, orman mühendisi
endezyarê kompîturê nd bilgisayar mühendisi
endezyarî m 1. mühendislik 2. lşk istihkâm
endezyarîtî lşk/m istihkâmcılık
endezyarîya pîşesazî sanayi mühendisliği
endezyar m/n. muhendîs, muhendîz, mihendîs, mendîs n.
endezyarî m. muhendîsîye, muhendîsênî m.
endezyar инженер