Encamên lêgerînê
emraz (piraniya meraz e), nexweşî, nexweşîn, merazî m
(piraniya meraz e), nexweşî, nexweşîn, merazî m
emraz (i) bnr amraz
emraz (ii) m hastalık * xwedî emraz e hastalıklı