Encamên lêgerînê
emanet 1. rasparde m, sparde m, sparî m, raspêrî, emanî m, emanet n 2. emanet (tiştê ku mirov bi yekî re ji yekî din re dişine) 3. spardegeh (cihê emanetê) m 4. daîreya dewletê 5. emanet (di wateya can û ruh de) n
1. rasparde m, sparde m, sparî m, raspêrî, emanî m, emanetn 2. emanet (tiştê ku mirov bi yekî re ji yekî din re dişîne) 3. spardegeh (cihê emanetê)m 4. daîreya dewletê 5. emanet (di wateya can û ruh de)n
emanet bırakmak (veya emanet vermek) bi emanetî dan (cihekî)
emanet bırakmak (veya vermek) bi emanetî dan (cihekî)
emanet etmek raspartin, emanet kirin
raspartin, emanet kirin
emanetçi spardegir, emanetgir nd/nt
spardegir, emanetgir nd/nt
emanetçilik spardegirî, emanetgirî m
spardegirî, emanetgirî m
emanete hıyanet olmaz emanet û qiyamet
emanet û qiyamet
emaneten bi emaneti, bi spardeyî h
bi emanetî, bi spardeyî h
emare şan, nîşanî, şop m
şan, nîşanî, şop m
emaret mîrektî, mîritî, mîrnîşîn, emaret m
mîrektî, mîrîtî, mîrnîşîn, emaret m
emay emay m
emay m
emaye 1. mîne, emaye 2. sedefa diran rd
1. mîne, emaye 2. sedefa diran rd
emaylamak emaye kirin l/gh
emaye kirin l/gh
ema g 1. ama (çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlar) * xwarin hindik e, ema bitehm e yemek az, ama lezetli 2. ama (uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarar) * hûn dibêjin ku ez dê sibehê werim, ema ez dê ne li malê bim yarın geleceğim diyorsunuz, ama ben evde bulunmayacağım 3. ama (beklenmeyen sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlar) * ez têkilî vî karî bûm, ema poşman im ben bu işe karıştım, ama pişmanım 4. ama (bir yargıyı, bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılır) * xweş, ema gotineke xweş got güzel, ama güzel bir söz söyledi 5. ama (bazen dikkatı çekmek için cümlenin sonuna getirilir) * ev gotin nayê gotin ema! bu söz söylenmez ama! 6. h amma (şaşma ve hayranlık katar) * ema xeber dide ha! amma konuşuyor ha 7. ne var (ne var ki) * ema ez nikarim van gotinê te qebûl bikim ne varki senin bu dediklerini kabul etmem imkansız
ema rast bibêjin doğrusunu söylemek gerekirse, neme lazım (veya neme gerek) * em a rast bibêjin, tu qisûra camêr çênebû neme lâzım adam hiç bir kusurda bulunmadı
emad n 1. istek * me li gor emadê we ew tişt anî cih tam isteğinize göre o işi yaptık 2. istenç, irade * ew bêhemd û emadê xwe dixebitin istenç dışı çalışıyorlar
emadî rd iradî
eman b 1. aman (yardım istendiğini anlatır) * eman Xwedawo aman Allahım 2. am(bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatır) * aman, ez careke din nakim aman, bir daha yapmam 3. aman (rica anlatır) * eman, wisa mebêjin aman, öyle söylemeyin 4. aman (usanç ve öfke anlatır) * eman min berdin aman bırakın beni 5. aman (çok beğenmeyi anlatır) * eman çi tiştekî xweşik e aman ne güzel şey 6. aman (şaşma anlatır) * eman, gotinên welê gote min ku ez mit mam aman, öyle sözler söyledi ki donakaldım
eman deman (an jî yeman) aman yeman
eman xwedêyo aman Allah
eman xwestin aman dilemek
emanet n 1. emanet (korunmak için bir yere veya birine bırakılan eşya veya kimse) 2. eman(bir kimse ile birbirine gönderilen şey) 3. emanet (eşyanın emanet olarak bırakıldığı yer) 4. emanet (can) 5. takı, ağırlık, ziynet eşyası * emanetên xwe bi xwe ve kirine û hatiye dîlanê ağırlığını takıp düğüne gelmiş
emanet kirin l/gh amanet etmek
emanet etmek
emanet û qiyamet emanete hıyanet olmaz
emanetê xw jê xwestin (Allah) canını istemek
emanetgir nd/nt emanetçi
emanetgirî m emanetçilik
emanetî (yekî) kirin –e amanet etmek, ısmarlamak * bavê te tu emanetî min kir baban seni bana ısmarladı
emanetî xwedê be 1) Allaha emanet * emanetî Xwedê be, zarokekî baş e Allaha emanet, iyi çocuktur 2) Allaha ısmarladık
emanetî xwedê bin Allaha ısmarladık, Allaha emanet olun
emanetkirin m amanet etme
emanî m aman (bir suçun bağışlanmasını isteme) * emaniya xwe ji Xwedê xwest Allahtan aman diledi
emaret m emaret, beylik
emaretsaz nd/nt mimar
emaretsazî m mimarlık
emas m iltihap
emay m emay
emaye rd emaye
emaye kirin l/gh emaylamak
emayekirin m emaylama
ema (hoker) lê, belê, lêpa, welê, feqet, dîsan jî, lêkin, lakin, bes.
Herwiha: ama, amma, emma, hema.
ji: ji erebî اما (emma) ji ام (em: lê, feqet)
emad 1. daxwaz 2. vîn
daxwaz , vîn
emadî li gorî daxwaz û viyanê
(rengdêr) li gorî daxwaz û viyanê
email (navdêr, mê). Bixwîne: îmêyl, posteya elektronîkî, nameya karebayî, nameyên bi rêya internetê tên şandin: Wî pêr emailek ji min re şand û got ku... cihê nameyên elektronîkî yên kesekê/î tênê: Emaila min tijî bûye..
Herwiha: e-mail, e.mail.
Hevwate: e-name, e-peyam, e-poste.
Bikaranîn: bi emailê, email bi rê kirin, email hinartin, email kirin: tiştek bi emailê şandin, email şandin, email verê kirin.
ji: Ji inglîzî, kurteya electronic mail.
: emailane, emailî
email kirin (lêker)(Binihêre:) email
emailane (rengdêr) bi awayekî email.
ji: email + -ane
emailî (navdêr, mê) rewşa emailbûnê.
ji: email + -î
eman birin (lêker)(Binihêre:) eman
eman gotin (biwêj) lavayî kirin. alîkarî xwestin. wanji dest dagirkeran eman gotin, lê dîsajî feyde nekir.
eman kirin (lêker)(Binihêre:) eman
eman nedan (yekî) (biwêj) firsend nedan. di zor û zerpe de hîştin. wan jî dixwestin tiştinan bikin, lê huso û hevalen xwe eman nedan wan.
eman xwestin (lêker)(Binihêre:) eman
eman- (Soranî) pêşgir, me di-: Emanwut. (Me digot.), Ew emannasê. (Ew me dinase.).
Herwiha: deman-.
Bide ber: em-, et-, ey-, etan-, eyan-
emana (yekî) birin (biwêj) pir aciz kirin. ji bo ku em bi gotina wî bikin, vî lawi min emana me bir.
emana (yekî) çûn (biwêj) ji ber pirsgirekeke ziver bûn. ji dest vî neviye min î tolaz emana me çû.
emana (yekî) di deste (yekî) de nebûn (biwêj) ji dest keseld aciz bûn. ez e çawa bikhn, emana min di dest vî xwarziye min de nabe.
emanbirin (navdêr, mê) (Binihêre:) eman
emanet (navdêr, mê) rasparte, sparte, spartin, raspartin, înam, wedîe, tiştek bi deyn yan bo parastinê dan kesekî yan danîn cem kesekî daku paşî li xwediyê wê bêt zivirrandin.
Herwiha: êmanet.
ji: Ji erebî, têkildarî amîn, emîn, emn.
Bikaranîn: Lêker: emanet kirin. Navdêr: emanetkirin.
: emanetî
emanet kirin (lêker)(Binihêre:) emanet
emanet, tarî qiyamet (biwêj) emanet nirxeld pir birûmet û pîroz e. keça nûn, emanet barekî giran e. mezinan çi gotine: “emanet, tarî qiyamet.
emanetgir (navdêr, mê) spardegir.
ji: emanet +-gir
emanetgirî (navdêr, mê) spardegirî.
ji: emanet +-girî
emanetî (navdêr, mê) rewşa emanetbûnê.
ji: emanet + -î
emanetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye emanet kirin
emanetkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) emanet
emanî (navdêr, mê) rasparde, sparde, sparî, raspêrî, emanet.
ji: eman +-î
emankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) eman
emanxwestin (navdêr, mê) (Binihêre:) eman
emare (navdêr, mê) danîşan, elamet, koşk, seray, qesr.
ji wêjeyê: Di ser de ku parlamenter, serokbelediye û siyasetmedarên DTP’yî ji dêlva ku vê teror û şiddeta kor tawanbar bikin, gêncên hersbûyî û nezan li hemberî provakasyon û pîjkirinên hin aliyan hişyar bikin, ew bi xwe diçin dikevin nav wê kaosê, rex bi rexên wê meşan dikin, yan jî bi navê meşan bahaneyan peyda dikin da ev şidet û kaos berpa bibe. Berê dihat gotin ku di DTP-ê de li gel şahîn û şerxwazan, kes û derûdoren maqûl ên aqlê selîm hene. Le ecêb e vê carê tu emare ji wê aqlê selîmiye jî nayê dîtin, kesên wek Ahmet Tûrk û Osman Baydemir jî� teslîmî kaosê bûne, li pey moltofavêjan dikişikişin.(Mûrad Ciwan: DTP: Destpêka dawiyê?, Netkurd.com, 12/2009) Rabûn li teferrucê vewestan.Wan cumle tebeq di her du destan.Manendî tibaq asmanî.Yaqût û zumirrdêd kanî.Rêhtin tebeqêd wî nisarî.Jor de li emareya nigarî.Emma tebeqêd wan hemî pir.Zêr û wereq û cewahir û durr.Yexma kir, gencê bûne maşa.Xêzan hemî bûne mîr û paşa.(Ehmedê Xanî: Mem û Zîn, 1695) Tirkî: (navdêr)şan , nîşanî , şop
emaret (navdêr, mê) mîrîtî, mîrgeh, mîrnişîn.
Herwiha: îmaret. Nêzîk: îmarat.
Têkildar: emîr mîr.
ji wêjeyê: -Hikûmeta Tirk ji mêjve şivîşkan ji me dike. Heya em bikarin bê tirs bixebitin û xebata xwe ji çavên neyar veşêrin, divê ji rûve em xwe ji aliyê hikûmetê bidin xuya kirin. Min divê çend têlgirafan bidim Anqerê ku: “Leşkerê Şêx Seîd nîzîkî me dibe , ji bo em bikarin xwe li pêş wî bigirin û nehêlin şûreş bigehê erdê me, em hêvî dikin ji bo çê kirina alayiyên milîsan di nava welêt de desturê bidin”. Ji ber ku leşkerê wan hindike wê destûra me bidin. Hîngê em dê bikarin bê tirs peyayên xwe di qezayên Kexte û Pêtirgeyê de bicivînin. Heye ku hikûmet him çek û posat jî bide me. çi gava Şêx Seîd Sêwerek sitand, em jî dê rabin. Ez bawerim ku holê em bikarin bi kêrî xwe û welêt bûn û ji bin destê Tirkan derkevin..
ji: ji erebî
emaretsazî (navdêr, mê) avahîsazî, bînasazî, qesirbendî, mîmarî.
ji: emaret +-sazî
emanet trust
m. deposit, anything held on loan or for safekeeping
emanet kirin Bınöre: raspartin
emadî Eigensinn
Hartnäckigkeit
eman Flehen
ema b. labelê, la, çikoke, labrê, lê, feqet, e m., lakîn, lavrê
emaîl m. emaîl, emayl n.
eman m. emane, hedile m.
eman kirin lg. eman kerdene
emanet n. bavok, emanet n. *bi emanetî h. bi bavokîye, bi emanetîye, bi emanetîye
emanet bûn lng. . bavok bîyene, emanet bîyene
emanet kirin tg. bavok kerdene, emanet kerdene, bavoknayene
emaneten rd. bavokkî, emanetkî, emaneten
emanetgir m/n. bavokgirewtox, emanetcî n.
emanetgirî m. bavokgirewtoxîye, emanetcîyîye, emanetgirewtoxênî m.
emanetgirtin lng. . bavok girewtene, emanet girewtene
emanxwastin lg. heware wastene, emane wastene
emayl m. emaîl, emayl n.
ema, emma lê, lêbelê, welê