Encamên lêgerînê
eletirkî rd 1. alaturka (Türk gelenek, görenek ve hayatlarına uygun) * xwarina eletirkî alaturka yemek 2. nd /rd alaturka (bu gelenek ve görenekleri benimsemiş kimse) 3. alaturka (saat)
eletirkî bûn l/ngh alaturkalaşmak
eletirkîbûn m alaturkalaşma
eletirkîtî m alaturkacılık
eletirkî rd. alaturka, alatirkî