Encamên lêgerînê
elequlemî m dalavere * bi dû elequlemiyan ketiye dalavereler çeviriyor
elequlemî kirin l/gh eselemek, beselemek
elequlemîkirin m eseleme, beseleme