Encamên lêgerînê
ekvator ekvator erd/m
ekvator erd/m
ekvatoral 1. ekvatorî erd/rd 2. ekvatoral (çeşîdek dûrbînê ye ku pê bilindbûn û nizmbûna stêran tê pîvandin) ast/m
1. ekvatorî erd/rd 2. ekvatoral (çeşîdek dûrbînê ye ku pê bilindbûn û nizmbûna stêran tê pîvandin) ast/m
ekvator ast/m ekvator, eşlek
ekvatoral erd/rd 1. ekvatoral, eşleksel (ekvator ile ilgili) 2. ast/m ekvatoral (yıldızların açılım ve yükselimini ölçmekte kullanılan dürbün)
ekvatorî erd/rd ekvatoral, eşleksel (ekvatorla ilgili)
ekvator m. cog. ekvatore m.
ekvator ekvatore (m)