Encamên lêgerînê
ecir 1. xêr 2. mizî 3. kesê ku bi heqdestan, bi destmiziya xwe dixebite m
1. xêr 2. mizî 3. kesê ku bi heqdestan, bi destmiziya xwe dixebitem
ecir sabır dilemek serxweşî jê re xwestin
ecir sabır di­lemek serxweşî jê re xwestin
ecir m baskı, zülüm
ecir lê bûn l/bw baskıya uğramak * ecir lê bûye baskıya uğramış
ecirlê kirin l/bw baskı yapmak