Encamên lêgerînê
eşik 1. şemûg, şêmîk, sêlûn, şemûk, derizgeh, şîpane, şîpander, sivder, sevder, derizan, derçik, pêping, derabzûn, derazîng, astane, binderî, derazû *kapının eşiğine oturmuş yolu gözlüyordu li ser şêmûga derî rûniştibû rêpana rê dikir m 2. sekûk (pêpêlûka li ber deri) m 3. li ber *dünya yeni bir eko­nomik bunalımın eşiğinde dinya li ber qeyraneke aborî ye (mec) 4. pirik (ji bo amûrên jîdar) mzk 6. xala destpêkê psî/m
1. şemûg, şêmîk, sêlûn, şemûk, derizgeh, şîpane, şîpander, sivder, sevder, derîzan, derçik, pêping, derabzûn, derazîng, astane, binderî, derazû * kapının eşiğine oturmuş yolu gözlüyordu li ser şêmûga derî rûniştibû rêpana rê dikirm 2. sekûk (pêpêlûka li ber derî)m 3. li ber * dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğinde dinya li ber qeyraneke aborî ye (mec) 4. pirik (ji bo amûrên jîdar) mzk 6. xala destpêkê psî/m
eşik taşı şîp, şîpik
şîp, şîpik
eşikine yüz sürmek xwe avêtin tor û bextê (yekî), xwe avêtin ser cila (yekî)
eşikini aşındırmak riya mala (yekî) kirin çirik, sola xwe li riyekê qetandin
eşik şêmûge (m), suxber (n), zifqêre (m)