Encamên lêgerînê
eşîret m aşiret, oymak
eşîretgir nd/nt aşiretçi
eşîretgirî m aşiretçilik
eşîretvan nd/nt aşiretçi
eşîretvanî m aşiretçilik
eşîretwarî h aşiretçe
eşîretî auf nomadische Art und Weise