Encamên lêgerînê
drawing pêşnûmaya wêneyî, gelale, teswîr 2. krokî, plan 3. hunera wêneçêkirinê 4. peşk, çitik, peşt, kişîn, piyango.
resim, wêne xêz kirin
drawing account hesabê vekirî.
drawing board depê wêneçêkirinê. draw (îng)
drawing book deftera wêneçêkirinê.
drawing card kes an bernameya balkêş.
drawing compasses pergara wêneyan.
drawing knife, draw shave kêra dudestik.
drawing room mezela mêvanan, salon