Encamên lêgerînê
dozlêbûyî rd 1. davalı (dava konusu olmuş şey) * ev xaniyeke dozlêbûyî ye bu ev davalıdır 2. davalı (davası olan)
dozlêbûyîn m 1. dava konusu olma 2. kendisine dava açılma