Encamên lêgerînê
domalan dolberan; terfezia boudieri
domalma balot m
balot m
domalmak çarlepkî bûn l/ngh, bûl bûn l/ngh, xwe bûl kirin l/bw, balot bûn l/ngh
çarlepkî bûn l/ngh, bûl bûn l/ngh, xwe bûl kirin l/bw, balot bûn l/ngh
domaltmak balot kirin, bûl kirin, çarlepkî kirin l/gh
balot kirin, bûl kirin, çarlepkî kirin l/gh
domates firingî, bacana sor.
1. fringî, bacanê sor (ji bo riweka firingiyê) (Lycopersicon esculentum) bot/m 2. fringî, bacanê sor, pamîdor, tametêz (ji bo berê vê riwekê) m
1. fringî, bacanê sor (ji bo riweka firingiyê) (Lycopersicon esculentum) bot/m 2. fringî, bacanê sor, pamîdor, tametêz (ji bo berê vê riwekê)m
domates salçası ava firingiyan, ava bacanan
ava firingiyan, ava bacanan
dombay gamêş nd
gamêş nd
dominant sereke.
sereke, serekîn, raser rd
sereke, serekîn, raser rd
domino domîno m
domîno m
dominyon domînyon (navê ku li welatên serbixwe yên ku endamên civata neteweyên Îngilîz in) m
domînyon (navê ku li welatên serbixwe yên ku endamên civata neteweyên Îngilîz in) m
domur 1. pelq, pelqik, bilqik, bilqitk, peqik, peqpeqonk 2. bijkoj, gulpik m
1. pelq, pelqik, bilqik, bilqitk, peqik, peqpeqonk 2. bijkoj, gulpikm
domur domur 1) zipik zipik *domur domur terlemiş zipik zipik xwêdanê tê de avêtiye 2) pelq pelq *hastalıktan derisi domur domur olmuştu ji ber nexweşînê çermê canê wê pelq pelq dabû
1) zipik zipik * domur domur terlemiş zipik zipik xwêdanê tê de avêtiye 2) pelq pelq * hastalıktan derisi domur domur olmuştu ji ber nexweşînê çermê canê wê pelq pelq dabû
domuz beraz, xinzîr.
1. beraz, wehş, xinzîr (Sus scrofa domestica) zo/n 2. wehş, beraz, xinzîr (ji bo kesê xinis, ernok (mec) nt
1. beraz, wehş, xinzîr (Sus scrofa domestica) zo/n 2. wehş, beraz, xinzîr (ji bo kesê xinis, ernok (mec) nt
domuz ayrığı karûş bot/m
karûş bot/m
domuz gibi 1) eynî wehş e, eynî beraz e (kesê xiniz û xûynepak) 2) têrbaş *domuz gibi bilir de, söylemez têr baş dizane, lê nabêje
1) eynî wehş e, eynî beraz e (kesê xiniz û xûynepak) 2) têrbaş * domuz gibi bilir de, söylemez têr baş dizane, lê nabêje
I) Cirnexweş. Kesê xuseta (wî) ne pak e. II) Têr baş. Têra dilê xwe. III) Eynî wehş e. Eynî beraz e. Eynî xinzîr e.
domuz gibi yemek (tıkınmak) Wekî keran xwarin. Wekî gamêşan xwarin xwarin. Bûn eynî ga. (ji bo pir xwarinê)
domuz gibi yemek (veya tıkınmak) wekî keran xwarin (ji bo xwarina pir)
wekî keran xwarin (ji bo xwarina pir)
domuz pıtırağı gurnîka deva; xanthium strumarium
domuz pıtrağı kerbalcan, gûriz bot/m
kerbalcan, gûriz bot/m
domuz yavrusu bizele, kutik
bizele, kutik
domuzdan (bir) kıl çekmek (veya koparmak) jê çirpandin (ji kesê cirnexweş û destgirtî)
jê çirpandin (ji kesê cirnexweş û destgirtî)
domuzdan kıl koparmak Ji kesê destgirtî û tima ku nayê hezkirin, tiştek bi dest xistin. (jê çirpandin)
domuzlaşmak wehşîtiya (yekî) pê girtin l/bw
wehşîtiya (yekî) pê girtin l/bw
domuzluk wehşîtî, beraztî, xiniztî (ji bo xiniztî, ernoktiyê) m
wehşîtî, beraztî, xiniztî (ji bo xiniztî, ernoktiyê)m
domuzluk yapmak wehşîtî kirin, beraztî kirin
wehşîtî kirin, beraztî kirin
domuzun gök dediği yer Cihê herî dûr. Cihê pir dûr.
domuzuna 1) ji wehşîtiya xwe, ji beraziya xwe (yanê ji ber inyada xwe) 2) tam, pir
1) ji wehşîtiya xwe, ji beraziya xwe (yanê ji ber inyada xwe) 2) tam, pir
dom süre, devam, idame.
m devam (sürme, sürüp gitme)
dom bike! devam!, devam et!
dom kirin l/gh 1. devam etmek, sürmek * şilî tam çar roj bêatlebûn dom kir yağış tam dört gün aralıksız sürdü 2. devam etmek, sürmek, tutmak (zaman almak) * vî karî tam du seat dom kir bu iş iki saat tuttu
devam etmek
dom û dirêj uzun süreli * hevaltiya wan dom û dirêj nebû arkadaşlıkları uzun ömürlü olmadı
doma (tiştekî) tune bûn fazla sürmemek
doma dengdêran seslilerin durumu
doma malê zilmê tune ye ağlayanın malı gülene hayretmez
doma zilmê kurt e (an jî tune) zülmün sonu yok
domahî m 1. devam, devamı 2. son, arka * mabû li domahiyê sonda kalmıştı 3. sonuç 4. süre, esnasında
domahîk m 1. devam, devamı (bir şeyin devamı) 2. arka, devam, mabat (geri kalan bölüm, bitmemiş yazı, roman vb. için) * domahîka çîrokê masalın arkası 3. geri (bir şeyin sona kalan bölümü) * domahîka nivîsarê di hejmara ku bê de, dê were weşandin yazının gerisi gelecek sayıda yayınlanacak 4. sonuç (eserin son bölümü) 5. rd son (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) 6. m son (bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi) 7. son, akibet * domahîka me bi xêr be Allah sonumuzu hayir etsin
domahîkî nd sonrası
domahiyê nd sonrası
domam bnr dotmam
doman m süreç, proses
domandî rd devam edilmiş, sürdürülmüş
domandin sürdürmek.
m 1. devam etme, sürdürüş 2. devam etme, sürme, tutma (zaman alma) 3. sürdürme, idame, sürdürüş
l/gh 1. devam etmek, sürdürmek 2. devam etmek, sürmek, tutmak (zaman almak) * vî karî tam du saet domand bu iş iki saat tuttu 3. sürdürmek, idame etmek
domandor n etraf
domanî rd süreçsel
domat m belâ
domayî h 1. devam, devamı (bir şeyin devamı) 2. sonuç, netice 3. rd son (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) 4. arta kalan 5. boyunca * heta domahiya rê wî xeber da yol boyunca hep konuştu 6. mec nesil, soy
domayî lê anîn l/bw sonuçlandırmak
domayî lê hatin l/bw sonuçlanmak
domayîk bnr domahîk
domdar rd 1. devamlı, sürekli (kesintisiz olarak) 2. süreğen 3. kalıcı, sürekli
domdar bûn müzminleşmek.
l/gh süreklileşmek
domdar kirin l/gh süreklileştirmek
domdara hişk rz/nd ötümsüz sürekli
domdara nerm rz/nd sürekli ötümlü
domdarbûn m süreklileşme
domdarî m devamlılık, süreklilik
domdarkirin m süreklileştirme
domder rd sürdürücü
domdirêj rd uzun süreli
domdom m domdom kurşunu
domek m süreç
domelan bot/m yer mantarı (Tuber melanos porum)
domerewş fîz/m süredurum
domîn m devam etme, sürme, sürüş
l/ngh 1. devam etmek, sürmek * şilî tam çar roj bêatlebûn domiya yağış tam dört gün aralıksız sürdü 2. devam etmek, sürmek (zaman almak) * ev kar du saet nadome bu iş iki saat sürmez
domînant rd dominant, başat
domînantî m dominantlık, başatlık
domîno m domino
domînyon m dominyon
domker rd sürdürücü
domkêş rd uzun süreli, epey süren
domkêş kirin uzun sürmek
domkirî rd devam edilmiş, sürdürülmüş
domkirin m 1. devam etme, sürme 2. devam etme, sürme, tutma (zaman alma)
domnekir rd süreksiz
domnekirî m süreksizlik
domnivîs m tükenmez kalem
domûdirêj rd uzun süreli, uzun ömürlü * hevaltiya wan dom û dirêj nebû arkadaşlıkları uzun ömürlü olmadı
dom (navdêr, mê) dewam, berdewamî, nesekinîn, nerawestîn, neqedîn, nexilasbûn.
Bide ber: com, rom, tom, zomBinere.
Herwiha: doh, dol, dor, dot, doz.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: dom bûn, dom kirin. Navdêr: dombûn, domkirin Rengdêr: dombûyî, domkirî.
: domandin, domandî, domiyayî, domî, domîn, domîner
dom bûn (lêker)(Binihêre:) dom
dom kirin (lêker)(Binihêre:) dom
domam (navdêr, mê) keça mamê kesekê/î, qîza apê kesekê/î, kiça amê kesekê/î.
Herwiha: dotmam, duhmam, duhtmam.
Hevwate: keçam keçap keçmam.
Dijwate: kurrmam pismam.
ji: do + mam.
Bide ber: amoza jinmam keçmet keçxal keçxalet kurrmet kurrxal kurrxalet
doman pêvajo, demajo
domandî (navdêr, mê) dewamkirî, berdewam.
ji: domand +-î
domandin Tewandî(lêker)(navdêr, mê) dewam kirin, dom kirin, hê jî kirin, nesekinandin, nerawestandin, bes nekirin, neqedandin: Em dê ta serxwebûna Kurdistanê xebata xwe bidomînin. dîsan dest pê kirin: Me nîv seetê bêna xwe veda û paşî me meşa xwe domand..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: دۆماندن.
Herwiha: dewamandin, dewimandin. Tewîn: -domîn-.
Têkildar: domîn.
ji: dom + -andin.
: domandî, domîner
domandin/didomîne/ bidomîne 1. berdewam kirin 2. jiyandin *"dinya siya darê ye, ji kesî re nadomîne"
domayî lê anîn (biwêj) bi encam kirin. piştî şazdeh salan bi şûn de domayî li doza mîn a ramyarî hat.
dombûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dom
dombûyî (rengdêr) (Binihêre:) dom
domdan (navdêr, mê) (Binihêre:) dom
domdar daîmî
(rengdêr) berdewam, daîmî, hemîşeyî, herdemî, hertimî, mayinde, tişta/ê ku her didome, tişta/ê ku nasekine, ebedî, herherî, herheyî, hetahetayî.
Herwiha: dewamdar.
ji wêjeyê: A rastî, îro di nav tevgera Kurd de partî an derdoreke sîyasî ko têkoşîna çekdar biparêze, çareserîyê di lûla sîlehê de bibîne tuneye. PKKya ko tê gotin xwedîyê li dor 5 hezar çekdaran e, ji 1999an û vir de têkoşîna çekdar naparêze û her wisa bi domdarî dibêje ko dixwaze xwe ji çek bixe jî.(Fuat Onen: Welatek di ronkaya rojê de ji gelên wî yên otokton hat dizîn, 12/2007).
ji: dom + -dar.
: domdarane, domdarî, domdarîtî, domdartî
domdar bûn (lêker) mayînde bûn.
ji: domdar + bûn
domdar kirin (lêker) mayînde kirin.
ji: domdar + kirin
domdarane (rengdêr) bi awayekî domdar.
ji: domdar + -ane
domdarbûn (navdêr, mê) mayîndebûn.
ji: domdar +bûn
domdarî (navdêr, mê) rewşa domdarbûnê, berdewamî.
ji: domdar + -î
domdarkirin (navdêr, mê) mayîndekirin.
ji: domdar +kirin
domder (navdêr, mê) domker, berdewamker.
ji: dom +-der
domdirêj (rengdêr) dûr û dirêj, demdirêj, tişta/ê ku demek dirêj dom kiriye yan dê dewam bike, tişta/ê ku ji mêj ve heye yan bûye: Ew hevalek min yê domdirêj e..
Herwiha: dewamdirêj.
Dijwate: domkurt, domkin.
ji wêjeyê: Ambasadorê Emerîkayê yê Iraqê Zalmay Xelîlzadî îro li Hewlêrê di merasima vekirina ofîsa Tîma Jinûveavakirina Herêmê li Kurdistanê de behsa hevpeymaniya Kurdistanê û Emerîkayê kir û got rast e ko çiya dostên kurdan in lê belê Emerîkayê jî pêgiriyeka domdirêj digel xelkê Kurdistanê heye û got hevpeymaniya Kurdistanê û Emerîkayê jî dê domdirêj be..
ji: dom + dirêj.
: domdirêjî, domdirêjîtî, domdirêjtî
domdirêjî (navdêr, mê) rewşa domdirêjbûnê.
ji: domdirêj + -î
domelan (navdêr, mê) kivark, hacîlok, karok.
Bikaranîn: Di hin devokên kurmanciya Xorasanê de.
: domelançin domelançinî
domî (navdêr, mê) rewşa dombûnê.
ji: dom + -î
domîn (lêker)(navdêr, mê) berdewam bûn, dewam kirin, bi dawî nehatin, wek berê man.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: دۆمین.
Herwiha: doman, domiyan. Tewîn: -dom-.
Têkildar: domandin.
ji: dom + -în.
: domiyayî
domîn/didome/bidome 1. berdewam bûn 2. kêşan
domînans (navdêr, mê) serdestî, hakimî.
Têkildar: domînant.
ji: Ji frensî dominance ji dominer
domînant (rengdêr) serdest, hakim, serwer, serdar, emirdar.
Têkildar: domînans.
ji: Ji frensî dominant ji dominer
domîne amêreke pê di lîzin domînê pê dikin
domînekirin (navdêr)lîstika domînê dihêt kirin, bi domînê lîstin
domker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê dom dike, berdewamker, domder.
ji: dom + -ker
domkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dom kirin
domkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dom
domnekirî (rengdêr) bêberdewamî.
ji: dom +nekirî
domain Navper. (Di kompîtûrgeriyê de mafê navê malperê)
erd, mal, milk, zevî 2. welat, xak, niştiman 3. qada desthilatê, warê desthilatê 4. qad, sehe, war 5. (dad.) serweriya bilind.
navper
dome (mîm.) gumbet, kemerî, qube 2. cihê ku ji ber xwe de wekê qubeyê sêwirî 3. (argo.) aliyê ser yê serî, tasa serî 4. pê gumbetê nixumandin 5. di şiklê gumbetê de çêkirin.
domesday roja qiyametê, roja hesabî.
domesday book pirtûka ku di sala 1086ê de li Brîtanyayê bi fermana Qral Wîllîamî ji bo tesbîtkirina xweyê zeviyan û hesabkirina mal û milkên wan hatiye amade kirin.
domestic kedî
êgin, jina jêhatî 2. kedî, sehilî, dermale 3. aîdê xaka xwe 4. xizmetkar, xulam, xinamî.
domestic animals (1 şîrove)heywanên kedî.
domestic industries sanayiya binecî.
domestic science birêveberiya malê, debar û xweyîkirina malê
domesticate kedîkirin, sehilandin 2. şaristanîkirin, medenîkirin 3. kedîbûn, sehilîn.
domestication ehîlbûn, sehilîn, kedîbûn, malofîbûn, mamirîbûn.
domesticity ji mal û malbata xwe hez kirin, êginî 2. jiyana malê, jiyana mabatî.
domicile xanî, mal, cîwar, êwr, 2. (dad.) cihê berdewamî yê rûniştinê 3. bicih kirin, cîwar kirin 4. lêman, rûniştin, bicihbûn, cîwarbûn.
dominance serwerî, serdestî, desthilatdarî, rayedarî, selahiyet.
dominant (bîyol.) taybetmendiya sereta 2. (mûz.) noteya solê. serdest, serwer, desthilatdar, serdar, rêveber, hakim 2. (mûz.) bir di di gamê de ya ku aîdê noteya solê ye, domînant 3. (bîyol.) sereta, sereke.
dominate serdest bûn, serwer bûn, kirin jêr destê xwe de, lê hukm kirin 2. raser bûn, serdest bûn, xwe di ser kesekî an tiştekî re dîtin.
domination hukm kirin, birêvebirin, gerandin, îdare kirin, zordestî kirin 2. di bin bandora kesekî de bûn.
domineer bi zordestî hukm kirin, bûn serdestê derekî. domineering otorîter, zordest, zorbe 2. kanc, bêperdaq.
domineeringly otorîterane, bizordestî, zordestane.
dominican derheqê terîqa Domînîkanê de 2. ehlê vê terîqê.
dominie mamosteyê Îskoç 2. (DYA), (zimanê k.) keşe.
dominion hukm, desthilat, rayedarî, selahiyet 2. domînyon.
dominium (dad.) xwedanî, xwedîtî, rayedarî, hukmdarî.
domino cureyeke maske an nîv maske 2. kuçê domînoyê
dominoes lîstika domînoyê.
dom continuation, permanency, steadinesss, duration, endurance, perpetuation
dom kirin to continue, to last
to continue
v.t. to continue
v.t. to continue
domahî (adv.j in the course of
doman v.i. to continue
domand ‘continued it’ Siyabendî meşa xwe domand. ‘Siyabend continued his walk’ (3rd prs. sng. past simple form for the verb domandin ‘to continue’)
domandin (vt) to continue
to continue
domînv.t. to continue
domdarî (f.) continuation
domîn (vi) to continue, to last; (n) continuation, permanency, steadinesss, duration, endurance, perpetuation
dom Andauern
Ausreichen
Dauern
Fortdauern
dom bûn Dauer
dom kirin dauern
doman Verfahren
domandin fortführen
fortsetzen
domandin fortfahren
fortsetzen
weiter machen
weitergehen
domdar immer
Nachfolger
Stammhalter
ständig
domîn andauern
dauern
dom m. dewam, ramitîs, dewom n.
domahî m. peynîye, dimayîye, dewamîye m.
doman m. qonax, proses n.
domandin lg. ramitene, kudenayene, dewam kerdene, dewamnayene
m. ramitis, kudenayis, dewamkerdis, dewamnayis n.
dombala m. dombala, dombela m.
dombele m. dombala, dombela m.
domdar rd. kronîk, muzmîn, timdar, ramitdar
rd. payîdar, mende, demdar, baqî, mendox
domdara hisk bêvenga serte, bêvenga hiske (ç, k, p) m.
domdara nerm n. rz. bêvenga ner m., dewamdara nerme m.
domdarî m. timîye, xêrayîye, timênî m.
domîne m. domîne, domîno m.
domîno m. domîne, domîno m.
domnekir rd. nêdemdar, nêpayidar, nêramitin, nêdewamin, nêramitdar
dom (n) devam
(m) bakınız: dame-II (m)
dom bîyene bakınız: dewam bîyene
dom dom bakınız: dam-dam
dom dom geyrayîne bakınız: dam-dam gêrayene
dom kerdene bakınız: dewam kerdene
doman -e, çocuk
doman ver şîyene düşük yapmak
domar (n) bakınız: dorûver (n)
domare (n) bakınız: dorûver (n)
domari (m) bakınız: damare (m)
(m) bakınız: dorûver (n)
domarrî (m) bakınız: damêrrî (m), dêmarrî (m)
domate (m) bakınız: tomatêse (m)
domatêse (m) bakınız: tomatêse (m)
domatêze (m) bakınız: tomatêse (m)
domçe (n) bakınız: dabançe (n)
dome (n) bakınız: dame-I (n)
domen -e, bakınız: doman -e,
domi (m) bakınız: dame-II (m)
domînîk Dominik
(n) Dominik
domnayene devam etmek, sürdürmek
domon -e, bakınız: doman -e,
domon ver şîyayêne bakınız: doman ver şîyene
domû (n) bakınız: doman (n)
domûn -e, bakınız: doman -e,
domates firingî (m), şamike (m), lolike (m), tomatêse (m), balcana sûre (m), balcane (m)
domates salçası awa firingîyan (m), salçaya firingîyan (m)
awa firingîyan (m), salçaya firingîyan (m)
domuz xoz, -e; kesegan, -e; xenzîr, -e; donxuz, -e
domuz pıtırağı gurnîk; xanthium strumarium
domaĝe çi heyf e, ev ne baş e.
domo mal.
mal, xanî, avahî.
domandin daŭri. lia kolero longe daŭris