Encamên lêgerînê
doliwger nd/nt idareci, yönetici
doliwgerî m 1. idarecilik, yöneticilik 2. idare, yönetim
doliwgerîtî m idarecilik, yöneticilik