Encamên lêgerînê
doçik m 1. kuyruk, pöçük (hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ) 2. kuyruk (kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti) 3. mec kuyruk (bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölümü) 4. mec kuyr(birinin arkasına takılıp ayrılmayan kimse) 5. kuyruk (başın arkasına toplanmış saç demeti) 6. kuyr(bir harfın bitiş çizgisine yakın yerde birden bir dönüş yapan çizgi
doçik hejandin kuyruk sallamak
doçik lê kêm e başında torbası eksik
doçik rep kirin 1) kuyruğu dikmek (hayvan koşmaya başlamak) 2) kuyruğu dikmek (insan; bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamak)
doçika xwe kirin nav piyên (an jî lingên) xwe kuyruğunu kısmak
doçik m. boçik, boçe, dim, doçik, dêlîye, poçe, bueç, bueçik n.