Encamên lêgerînê
divan dîwan, horg.
1. dîwan, meclîs (di kar û barê rêvebirina dewletê û hwd. de) dîr 2. dîwan (berhema ku şair helbestên xwe tê de dihênin nik hev) wj 3. îsir, dîwan, sedre m
sazı saza dîwanan mzk/nd
1. dîwan, meclîs (di kar û barê rêvebirina dewletê û hwd. de) dîr 2. dîwan (berhema ku şair helbestên xwe tê de dihênin nik hev) wj 3. îsir, dîwan, sedrem
divan durmak (veya el pençe diva durmak) di huzûra (yekî) de destliserhev sekinîn
divan durmak (veya el pençe divan durmak) di huzûra (yekî) de destliserhev sekinîn
divan edebiyatı edebiyata dîwanê
edebiyata dîwanê
divan kalemi dîwanxaneya ku lê fermanên sedrezam dihatin nivîsandin dîr
dîwanxaneya ku lê fermanên sedrezam dihatin nivîsandin dîr
divan kurmak civat gerandin
civat gerandin
divan sazı saza dîwanan mzk/nd
divançe dîwançe (dîwana biçûk a helbestan) m
dîwançe (dîwana biçûk a helbestan) m
divane dîwane.
1. dîwane, bengî 2. dîn, dîn û har (kesê ku pir miriyê tiştekî ye) (mec) rd
1. dîwane, bengî 2. dîn, dîn û har (kesê ku pir miriyê tiştekî ye) (mec)rd
divane olmak bnr deli divane olmak
bnr deli divane olmak
divanelik dîwanetî, dînîtî, bengîtî m
dîwanetî, dînîtî, bengîtî m
divanessi olmak (bir şeyin) li ser (tiştekî) dîn û har bûn
divaneye dönmek bûn wekî dînan (ji bo biberketineke pir)
bûn wekî dînan (ji bo biberketineke pir)
divanhane dîwanxane, horg.
dîwanxane m
dîwanxane m
divanî nivîsa ku di belgeyên mîna ferman û belaxetê de hatiye bikaranîn ku ji "divan kalemi" derketine
nivîsa ku di belgeyên mîna ferman û belaxetê de hatiye bikaranîn ku ji “divan kalemi” derketine
divanı hümayun 1) dîwana hümâyûn (kuji padîşah, sedrezam û erkedarê payebilind ên dewletê pêk dihat) 2) dîwanxane (ya ku ew dîwana hanê lê rûdinişt)
1) dîwana humayûn (ku ji padîşah, sedrezam û erkedarê payebilind ên dewletê pêk dihat) 2) dîwanxane (ya ku ew dîwana hanê lê rûdinişt)
divanî kırması cureya nivîsa sivik û hêsankirî ya "divanî"yê
cureya nivîsa sivik û hêsankirî ya “divanî”yê
divanıâli dîwana bilind dîr/nd
dîwana bilind dîr/nd
divanıharp dîwana herbê, dadgeha leşken nd
dîwana herbê, dadgeha leşkerî nd
divanımuhasebat dîwana muhasebat nd
dîwana muhasebat nd
divan dîwan, sedre 2. dîwan, meclîsî hûmayun, meclîsa mezin 3. salon, eywan, hêwan, lîwan, odeya dîwanê 4. lîwan an mezela ku lê tenê titin û qehwe tê vexwarin 5. dîwan, hemû helbestên şairekî yên ku di pirtûkekî de li gorî rêza alfabetîk hatin durist kirin.
divan dîwan (n)
divan edebiyatı edebîyatê dîwanî (n)