Encamên lêgerînê
dirmdar rd mikroplu
dirmdar bûn l/ngh mikroplanmak
dirmdarbûn m mikroplanma
dirmdar nexweşiya ku belav dibe
nexweşiya ku belav dibe