Encamên lêgerînê
dirûvandin m 1. benzetme 2. biçimlendirme, şekillendirme 3. dönüştürme (başka bir şekle çevirme)
l/gh 1. benzetmek (benzer duruma getirmek) 2. benzetmek (bir şeyden başka bir şeye benzer yönler bulmak) * min ew dirûvande xezalê onu ceylana benzettim 3. biçimlendirmek, şekillendirmek 4. dönüştürmek (başka bir şekle çevirmek)
dirûvandin (navdêr, mê) fêwe diriskirin, guherandina êweyê tenan, bdn, :ez di dirûvînim em di dirûvînîn tu di dirûvînî hûn di dirûvînin, ew di dirûvîne, it ewan di dirûvînin, pr, :dê bi + bdn bdb, :di dirûvand di dirûvandin db dûr, :dirûvandibû, bûn, (f), :bi dirûvîne bi dirûvînin