Encamên lêgerînê
dirêjî m uzunluk
dirêjî (yekî) kirin 1) uzatmak * keça min şekirdank dirêjî apê xwe bike kızım şekerliği amcana uzat 2) atmak (uzatmak) * ji vapûrê xelat dirêjî me kirin vapurdan bize halat attılar
(birine) saldırmak, üzerine yürümek 2) -e akın etmek, saldırmak * ajal dirêjî avê kirin hayvanlar suya akın etti 3) -e davranmak, -i kapmak * dirêjî kêrê kir bıçağa davrandı (veya bıçağı kaptı) (tiştek)
dirêjî ber (...) kirin 1) önünü dikilmek 2) dayamak (hızla, öfke ile veya korkutmak için yaklaştırmak, uzatmak) * name dirêjî ber destên wî kir mektubu ellerine dayadı
dirêjî çekê (an jî silehê) kirin silâha yeltenmek
dirêjî hev kirin l/bw (birbirine) saldırmak, (birbirinin) üzerine yürümek
dirêjî pê dan l/bw sürdürmek, devam etmek * dirêjî bi gotinê xwe dan sözlerini sürdürdü
dirêjî ser (yekî) kirin üzerine varmak (veya saldırmak)
dirêjîpêdan m sürdürme, devam etme
dirêjîtî m uzunluk
dirêjîya jiyanê yaşam boyu
dirêjî pê dan domandin, berdewam kirin
(navdêr, mê) qiyasa dirêjbûna tiştekî: Dirêjiya vê darê pênc metre ye. (Ev dar 5 metre dirêj e.).
Herwiha: dirêjahî, dirêjatî, dirêjayî, dirêjîtî, dirêjtî, drêjahî, drêjatî, drêjayî, drêjî, drêjîtî, drêjtî.
ji: dirêj + -î
dirêjî ber (navdêr, mê) dan ber, dan ser, kutan nav.
ji: dirêjî +-ber
dirêjîpîv (navdêr, mê) germdirêjbûnpîv.
ji: dirêjî +-pîv
dirêjî Länge
dirêjî yekî kirin hinstrecken
jdn anbieten
dirêjîpêdan dauern
fortdauern
dirêjî m. dergîye, dergênî m.
dirêjîtî m. dergîye, dergênî m.