Encamên lêgerînê
dilşa bnr dilşad
dilşa bûn bnr dilşad bûn
dilşa kirin bnr dilşad kirin
dilşad rd 1. mutlu, mesut 2. memnun 3. neşeli, ferih
dilşad bûn l/ngh 1. mutlulanmak, mutlulanmak 2. memnun olmak 3. neşelenmek, sevinmek
mutlu olmak, mesut olmak
dilşad kirin l/gh 1. mutlandırmak, mutlulandırmak 2. memnun etmek 3. sevindirmek, neşelendirmek
mutlu etmek, mesut etmek
dilşadbûn m 1. mutlanma, mutlulanma 2. memnun olma 3. neşelenme, sevinme
dilşadbûyîn m 1. mutlulanma, mutlanma 2. memnun oluş 3. neşelenme, neşeleniş, seviniş
dilşadî m 1. mutluluk, bahtiyarlık 2. memnunluk, memnuniyet
dilşadker rd 1. mutlandırıcı 2. memnun edici
dilşadkirî rd 1. mutlulandırılmış 2. memnun edilmiş 3. sevindirilmiş, neşelendirilmiş olan
dilşadkirin m 1. mutlandırma, mutlulandırma 2. mutlulandırma 3. sevindirme, neşelendirme
dilşah bnr dilşad
dilşahî bnr dilşadî
dilşayî m 1. mutluluk, bahtiyarlık 2. memnunluk, memnuniyet
dilşa rûgeş, dilgeş
dilşadane (rengdêr) bi awayekî şa.
ji: şa + -ane
dilşadî (navdêr, mê) bextiyarî, bextewerî, dilxweşî, seadet, kamiranî, siûd, iqbal, bextewerbûn, rewşa bexteweran, bextiyarbûn, kêf, xweşguzarî, refah, kêfxweşî, şans, xweşbextî, seîdbûn.
Herwiha: dilşadîtî, dilşadtî, dilşahî, dilşayî.
ji: dilşad + -î
dilşadtir (navdêr, mê) bextiyartir, bextewertir, dilxweştir.
ji: dil +şadtir
dilşaker (rengdêr) bizewq, dilxweşker, bicoş.
Herwiha: dilşadker.
ji: dilşad + -ker.
: dilşakerane, dilşakerî, dilşakerîtî
dilşakerane (rengdêr) bi awayekî dilşaker.
ji: dilşaker + -ane
dilşakerî (navdêr, mê) rewşa dilşakerbûnê.
ji: dilşaker + -î
dilşa (adj.) glad, satisfied
happy, glad.
dilşa erfreut
freudig
froh
fröhlich
glücklich
dilşad erfreut
froh
fröhlich
glücklich
dilşadî Freude
Fröhlichkeit
dilşad şad, şa, dilşad, kêfxweş, dilxweş, bextiyar, bextewer, xweşbext
dilşadî şadî, dilşadî, kêfxweşî, dilxweşî, bextiyarî, bextewerî, xweşbextî