Encamên lêgerînê
dilê (yekî) xewirîn (an jî vexewirîn)1) yüreği bayılmak (veya ezilmek), iç bayılmak (veya ezilmek), midesi ezilmek (veya kazınmak) (açlık duymak) 2) yüreği burkulmak, içi burkulmak veya içi sızlanmak (çok acı duymak) 3) yüreği ezilmek (üzülmek) 4) içi geçmek, bayılmak