Encamên lêgerînê
di cih de h 1. derhal 2. nd yerinde, gereği gibi * bersîveke di cih de yerinde bir cevap
di cih de bûn l/bw 1. yerinde olmak (yerinde iş görmüş olmak) 2. durmak, satılmaz olmak * malê me hê di cih de ye malımız hâla duruyor 3. kocaya varmamış olmak * keçên wî hîna di cih de bûn kızları hâla kocaya varmamışlardı
di cih de hiştin 1) yüz üstü bırakmak * jina xwe û du keçên xwe di cih de hiştin karısını ve iki kızını yüz üstü bıraktı 2) yüz üstü bırakm(bir işi zamanında yapmayıp savsaklamak, olduğu gibi bırakmak) 3) tatlı yerinden bırakmak (veya kesmek)
di cih de man yüz üstü kalmak (yek)
di cih de sar bûn l/bw olduğu yerde kalakalmak
di cih de sar kirin (an jî xeniqandi(birini) çiğ çiğ yemek
di cih de (hoker) tavilê, zû, bê derengbûn, xafilde, cîlê, minasib.
Herwiha: di cî de, di cih da, di cî da
di cih de zer û zuha bûn (biwêj) ji ber tirs an jî xiroşa bûyereke pir girîng kelijîn. “gava atîla li kuçeyê mizgîn dît, hema di cih de zer û zu ha bû û ji tirsan canê wî lerizî. lokman polat
di cih de straightaway, immediately